Monolithic Apart CD002
Under många år var jag en hängiven samlare av gamla kameror. Samlandet av föremål är en sysselsättning som till sin karaktär inte är helt olikt musikskrivandet; man försöker skapa en liten, tydligt avgränsad värld vars sammansättning har för avsikt att reflektera din personlighet. Det som en gång startade som en välbehövlig avkoppling fick dock till slut alltför orimliga proportioner och jag beslöt mej för att genom en auktionsfirma avyttra min samling.

Samtidigt som jag jobbade med auktionskatalogen började musiken som finns inspelad på denna skiva att ta form. Den skrevs under några intensiva veckor då det mer handlade om att agera och följa intuitionen än att planera och kritiskt granska musikens förlopp. Det blev över 30 stycken av vilka nästan hälften överlevde ”förevigandeprocessen” och återfinns omgrupperade på denna CD. Då musiken började ta form blev det också uppenbart för mej vilka jag ville skulle spela den. Christian Spering, Peter Danemo, Peter Dahlgren och Staffan Svensson har alla haft en avgörande inverkan på musikens utformning och utan deras tydliga röster hade resultatet sannolikt blivit mycket syrefattigt.

Så småningom blev auktionskatalogen klar och då en Österrikisk samlare fick se den beskrev han min samling som ”närmast monolitisk”, -i sammanhanget något mycket positivt. När jag betraktar musiken med en viss distans kan jag också tydligt se att den hänger ihop som en märklig monolitisk massa. Vissa motiv upprepas och trots de skilda karaktärerna finns en gemensam grundfärg.Eftersom försäljningen av mina kameror möjliggjorde producerandet av denna skiva och då musiken och kamerasamlingen på flera sätt är intimt sammanflätad tyckte jag att det var lämpligt att använda starkt abstraherade och förvrängda bilder på mina gamla klenoder för skivans konvolut som en liten tribut.

/ Joakim Milder, Apart Records