Zakrisson/Milder "Irrealis" APCD 004
När det blev aktuellt med en skiva i denna sättning letade jag igenom mina nothögar och valde ut lite musik som jag trodde skulle passa för Jocke, Jon och Nils. Jag skrev även ett par nya (spår 5 och 9) och sen sågs vi och spelade in tillsammans under avspända former. Vad som hände med låtarna uppkom alltså väldigt spontant och inte alls styrt av någon vision av mig som låtskrivare. Gruppen har satts ihop för denna skiva och vi tyckte det var en bra idé att fånga det första mötet eftersom det kan uppstå en viss laddning vid sådana tillfällen.

Skivans namn Irrealis står för de komponenter i musiken som inte hörs; som t.ex. beslut. Mina medmusikanter på den här skivan är mästare på att hela tiden ta bra - och i många fall även oväntade - beslut som leder musiken in nya landskap.

Irrealis står också för tystnaden. Vad händer där? - Det är där all motivation och lust att fortsätta skapa genereras och det är där många beslut sker. Dessutom, utan tystnaden skulle musiken inte kunna uppstå.

Slutligen står också Irrealis för medvetandet, som fortsätter att gäcka världens alla tänkare. Vad medvetandet till sin natur verkligen är verkar svårt att komma fram till; det är svårt att ta reda på var - och i vilken form - det existerar även om man kan konstatera att vi alla upplever en mängd olika saker och dessutom på olika sätt.

Jag vill rikta ett stort tack till Jocke för hans musikaliska begåvning och integritet, och för att han visat sig vara en inspiration och en klippa i alla situationer som uppstått i samband med den här inspelningen. Och tack till Jon och Nils för underbart spel.

M V H

Johan Zakrisson